THÀNH PHẦN CHÍNH

Sulphate
Silicone
Paraben
Coloring
Thành phần an toàn
Tinh dầu vỏ bưởi
Cỏ mần trầu
Dâu tằm
Bồ kết
Ngũ sắc
Xuyên tâm liên
Hotline: 091.465.3311 – 098.728.6099